VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Na těchto stránkách naleznete odkazy, které Vás dovedou k zajímavým místům Ústeckého kraje a pomohu Vám ještě více si zpříjemnit aktivní pobyt v hotelu INGE.

Nejbližší města v okolí hotelu jsou:

CHOMUTOV (13km)

První zmínka o Chomutově pochází z 29. března 1252, kdy Bedřich Načeradův z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří zde roku 1254 zřídili svou komendu (středověké sídlo). Od 16. do 18. století se v blízkosti Chomutova těžil kamenec, pozůstatkem tohoto dolování je nynější Kamencové jezero na východním okraji města. Zdroj: www.wikipedie.cz

KADAŇ (14km)

První písemná zmínka o Kadani je z roku 1183. Město v dnešní podobě bylo založeno pravděpodobně na konci 11. století. 23. dubna 1186 daroval kníže Bedřich obchodní sídlo řádu Johanitů. O několik desetiletí později byla Kadaň povýšena na svobodné královské město, byl vystavěn královský hrad a minorité si zde zřídili klášter s kostelem sv. Michaela. Zdroj: www.wikipedie.cz

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (15km)

První písemná zmínka o místě pochází z roku 1352, kdy zde řád benediktýnů založil svůj klášter („claustrellum“). Nejdůležitějším majitelem panství byl od 16. století až do konce 19. století rod Thunů. V tomto období postavili barokní kostel nejsvětější Trojice, novogotický zámek a vybudovali také rozsáhlý anglický zámecký park se salou terrenou (zahradním sálem). Zdroj: www.wikipedie.cz

JIRKOV (18km)

Počátky města nejsou přesně doloženy a pravděpodobná doba vzniku je koncem 13. století. Založení Přemyslem Otakarem II není potvrzeno. Kolem roku 1300 je doložena stavba gotického kostelíka. V historických kronikách je Jirkov rovněž nazýván jako obec Borek (dnes čtvrť Jirkova) nebo Jurkov. První doložitelný záznam je z roku 1352. Nedaleko obce je Červený hrádek, jehož vznik se datuje na počátek 15. stol. Zdroj: www.wikipedie.cz